Sa oras na nakaipon na ng sapat na points, maari itong gamitin para makaredeem ng free items sa iyong account. Tingnan ang listahan sa ibaba para sa mga redeemable items na maari mong makuha. Ang mga ito ay valid mula sa oras na ito at nacredit sa iyong account.

To check your points balance, send POINTS to 9800. To Redeem, send REDEEM <item code> to 9800.
Redeemable item
Manam Exclusive Deal (0 pt.)

ENJOY 10% OFF with a minimum spend of P500.

0 POINTS

or text REDEEM MANAM to 9800
Redeemable item
Linguini Fini Manila Exclusive Deal (0 pt.)

ENJOY 10% OFF with a minimum spend of P500.

0 POINTS

or text REDEEM LFINI to 9800
Redeemable item
OOMA Exclusive Deal (0 pt.)

ENJOY 10% OFF with a minimum spend of P500.

0 POINTS

or text REDEEM OOMA to 9800
Redeemable item
8 Cuts Burger Exclusive Deal (0 pt.)

ENJOY 10% OFF with a minimum spend of P500.

0 POINTS

or text REDEEM 8CUTS to 9800
Redeemable item
Phat Pho Manila Exclusive Deal (0 pt.)

ENJOY 10% OFF with a minimum spend of P500.

0 POINTS

or text REDEEM PHATPHO to 9800
Redeemable item
Vanilla Cone Twirl (21 pts)

1 Vanilla Cone Twirl

21 POINTS

or text REDEEM JTWIRL to 9800
Redeemable item
Yum Burger (49 pts)

1 Yum Burger

49 POINTS

or text REDEEM JYUM to 9800
Redeemable item
Jolly Spaghetti (79 pts)

1 Jolly Spaghetti

79 POINTS

or text REDEEM JSPAG to 9800
Redeemable item
Jolly Spaghetti with Yum Value Meal (123 pts)

1 Jolly Spaghetti with Yum Value Meal

123 POINTS

or text REDEEM JSPYUM to 9800
Redeemable item
1-pc. Chickenjoy Meal (125 pts)

1-pc. Chickenjoy Meal

125 POINTS

or text REDEEM JCHX to 9800
Redeemable item
1-pc. Chickenjoy w/ Jolly Spaghetti Meal (170pts)

1-pc. Chickenjoy w/ Jolly Spaghetti Meal

170 POINTS

or text REDEEM JCHXSP to 9800
Redeemable item
P100, valid 30 days (100 pts)

P100 Regular Load valid for 30 days

100 POINTS

or text REDEEM R100 to 9800
Redeemable item
P60, valid 30 days (60 pts)

P60 Regular Load valid for 30 days

60 POINTS

or text REDEEM R60 to 9800
Redeemable item
P50, valid 15 days (50 pts)

P50 Regular Load valid for 15 days

50 POINTS

or text REDEEM R50 to 9800
Redeemable item
P30, valid 15 days (30 pts)

P30 Regular Load valid for 15 days

30 POINTS

or text REDEEM R30 to 9800
Redeemable item
P20, valid 15 days (20 pts)

P20 Regular Load valid for 15 days

20 POINTS

or text REDEEM R20 to 9800
Redeemable item
P15, load valid 15 days (15 pts)

P15 Regular Load valid for 15 days

15 POINTS

or text REDEEM R15 to 9800
Redeemable item
P10, load valid 3 days (10 pts)

P10 Regular Load valid for 3 days

10 POINTS

or text REDEEM R10 to 9800
Redeemable item
P5, load valid 3 days (5 pts)

P5 Regular Load valid for 3 days

5 POINTS

or text REDEEM R5 to 9800
Redeemable item
30-Day Access to iFlix (30 pts)

30-Day Access to iFlix

30 POINTS

or text REDEEM IFLIX30 to 9800
Redeemable item
5 IDD/ISMS (SA, AE, KW, JP, AU, UK, IT &TW)

5 IDD min/ISMS to Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Japan, Australia, UK, Italy & Taiwan valid for 7 days

50 POINTS

or text REDEEM IDD50 to 9800
Redeemable item
6 IDD/ISMS (US,CA,HK,CN,GU,KR,MY,HW,MO,BN & SG)

6 IDD mins/ISMS to US, Canada, HK, China, Guam, SoKor, Malaysia, Hawaii, Macau,Brunei & SG for 3days

30 POINTS

or text REDEEM IDD30 to 9800
Redeemable item
50 all-net SMS & int'l SMS to 22countries (20 pts)

50 local all-net SMS and int'l SMS to 22 countries (14 countries + 8 SKA countries) valid for 1 day

20 POINTS

or text REDEEM KT20 to 9800
Redeemable item
P1 load, valid 3 days (1 pt)

P1 Regular Load valid for 3 days

1 POINTS

or text REDEEM R1 to 9800